Wednesday, 28 September 2011

AKTIVITI 6

Membuat analisis dan menyenarai kemahiran-kemahiran utama yang pelajar perlu kuasai   dalam topik kumpulan masing-masing.

Dalam subtopik pertama iaitu Bahan Radioaktif, pelajar perlu :
 •        kenalpasti bahan radioaktif dan beri contoh bahan radioaktif
 •      jelaskan proses penguraian radioaktif.
 •        namakan tiga jenis radiasi radioaktif dan berikan ciri-ciri ketiga-tiga radiasi tersebut.
 •        banding dan bezakan jenis radiasi radioaktif
 •       berikan maksud isotop dan contohnya. 
 •         terangkan kegunaan bahan radioaktif.

ANTARA KEMAHIRAN PSIKOMOTOR YANG DAPAT PELAJAR PELAJARI IALAH :
 1. Guru akan menunjukkan video tentang bahan radioaktif dan kegunaan bahan radioaktif.
 2. Pelajar akan memerhati dan membuat nota ringkas di dalam buku.

Dalam subtopik kedua iaitu Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya, pelajar perlu :
 •         terangkan penghasilan tenaga nuklear melalui proses pembelahan dan penggabungan.
 •       nyatakan kegunaan tenaga nuklear.
 •         terangkan proses janakuasa elektrik daripada tenaga nuklear.
 •         jelaskan kesan penghasilan tenaga nuklear.

ANTARA KEMAHIRAN PSIKOMOTOR YANG DAPAT PELAJAR PELAJARI IALAH :
 1. membuat buku skrap
 2. melukis dan melabelkan gambar proses pembelahan dan penggabungan 
 3. menulis nota ringkas.
 4. membuat satu model yang menunjukkan proses janakuasa elektrik daripada tenaga nuklear.

Dalam subtopik ketiga iaitu Keperluan untuk Pengendalian Bahan Radioaktif, pelajar perlu :
 •       nyatakan kesan radiasi radioaktif terhadap kehidupan. 
 •       terangkan cara yang betul dalam mengendalikan bahan radioaktif dan bahan buangan radioaktif.
 •      jelaskan keperluan dalam mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan betul.

ANTARA KEMAHIRAN PSIKOMOTOR YANG DAPAT PELAJAR PELAJARI IALAH :
 1. Pelajar diberi artikel berkaitan kesan bencana daripada penghasilan tenaga nuklear. 
 2. Pelajar akan berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka setiap kumpulan.
Di akhir topik ini pelajar perlu membuat peta minda/peta konsep untuk keseluruhan topik tenaga nuklear.

No comments:

Post a Comment